Tóth Árpád Nemzeti Társaskör

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskört 2011 nyarának  a végén alakítottuk meg a kezdeményezésemre. A közvetlen apropót az adta, hogy abban az évben volt 125 éve, hogy a névadónk, a Nyugat jeles költője megszületett, így abból az alkalomból mi Marikával, a feleségemmel, civil emberekként nagyszabású versmondó versenyt szerveztünk a városban, zsürit, nyereményeket szereztünk hozzá, kiállítást szereztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumból, tudományos tanácskozást rendeztünk a költő munkásságáról stb. S mivel Tóth Árpád két nyáron át Isaszegen gyógyult a tüdőbetegségéből, a nevét emléktábla, közterület őrzi, sőt a 30-as években irodalmi kört is neveztek el róla a településen, úgy gondoltuk, az évforduló kötelez bennünket e szál felvételére.

Éppen ezért 13 barátunkkal elhatároztuk, hogy – híven a költő keresztyén és nemzeti elkötelezettségéhez – megalakítjuk a civil társaságunkat, amely felette áll mindenféle pártpolitikai torzsalkodásnak. Ahogy az alapító okiratunk fogalmaz, “a magyar hagyományok éltetését, megismertetését, a sorskérdéseink tudatosítását, a közösségi tennivalóinkból való tevékeny részvételt tűztük ki célul, elsősorban Isaszeg városában.

A sikeres nemzetek felismerték, hogy mindenekelőtt a hit és a kultúra biztosítja hosszútávon a fennmaradásukat. A nemes hagyományaink – úgy a népi, mint a vallási, közösségi és a művészeink által létrehozottak – a globalizálódó, egyre inkább a pénzvilág által diktált világunkban, és a kozmopolita liberalizmus által fellazított, szétzilált értékrend zűrzavarában, világos iránymutatóul kell, hogy szolgáljanak.

Mi, a Történelmi Vitézi Rend tagjai és rokonszenvezői a nemzeti önazonosságunk megőrzése érdekében, szeretnénk a tervezett programjainkkal, kezdeményezéseinkkel hozzájárulni Isaszeg polgársága keresztény/keresztyén hitének és magyarságtudatának a megerősítéséhez.”

Fő tevékenységi formánk a magyarságismereti szabadegyetem, amelynek félévenkénti 4-4 előadásával, immár a 36. rendezvényét tartjuk januárban. Valamennyi előadónk gyakorlatilag tiszteletdíj nélkül, szeretetből vállal szereplést a meghívásunkra – közöttük számos egyetemi professzor, tudós, író, lelkész, politikus, közéleti ember volt már. Kisugárzásunk jó ideje nemcsak helyi, hanem a fővárosra, Gödöllére, Aszódra, Dányra és más Pest megyei településre is kiterjed. Több központi napilap és más média hírt adott a nálunk folyó munkáról az elmúlt években.

A kör az alapító tagjaink áldozatkészségéből és a látogatók, a vendégeink adományaiból  tartja fenn magát, költségvetési támogatásban nem részesülünk. A Jókai Mór Városi Könyvtárral és a Dózsa György Művelődési Otthonnal létrejött együttműködésnek köszönhetően e két városi intézmény térítésmentesen biztosít helyet a díjmentesen látogatható előadásainknak, amiért ez úton is köszönetet szeretnénk mondani.

A településünkért több évtizede tevékenykedő kimagasló civil személyiségek elismerésére díjat hoztunk létre, így 2013 óta évente egy embert jutalmazunk Tóth Árpád (ezüst) Emlékéremmel és oklevéllel. Immár az átadás illeszkedik a költő születésének évfordulójához. Az idén hármas jubileumot ülünk: 130 éve született Tóth Árpád, húsz éve avatták az isaszegi emléktábláját és öt éves a civil szervezetünk – mindezeket szeretnénk méltóan megünnepelni.

Dr. v. Székely András Bertalan
ny. min. főtanácsadó

A Jókai Mór Városi Könyvtár hivatalos honlapja. Programjaink, híreink, beszámolóink életünkről.